ველოსიპედის გაქირავება (1-8 სთ)
დარჩენილი ადგილების რ-ბა: 8
-60%